Seçim Kriteleri Nelerdir?

Evaporatif Soğutma Seçim Kriterlerinde bilinmesi gerekenler

Evaporatif Soğutma (Fesklima) endüstriyel çalışma alanlarında iş veriminde artışı ve çalışan moralini yüksek tutmak için çalışma alanı sıcaklığını en uygun konfor seviyesine getiren yenilikçi bir uygulamadır. Havayı olabildiğince yüksek su miktarıyla (ıslak yüzeyle) temas ettirerek, atmosferik gizli ısıdan faydalanıp havanın serinletilmesini sağlayan konseptir.
Dış hava sıcaklığı 32 ° C olduğunda, endüstriyel çalışma alanlarının kapalı olması, çatıdan aldığı radyasyon ısısı ve az miktarda hava hareketinden dolayı iç alan sıcaklıkları yukarı doğru artış göstermektedir.35 ° C – 45 ° C gibi. Ayrıca iç alanda ısı üreten makinalar, cihazlar, fırınlar vb. çalışıyor ise durum çok daha kötü olabilir.
Bu koşullarda olan fabrikların, tesislerin, en mantıklı ve optimum çözümü evaporatif soğutmadır. Evaporatif Soğutma (FesKlima) dışardan aldığı havayı filtreleyip,serinletip iç mekana basar, iç mekandaki sıcak ve kirli hava dışarıya doğru iter. Evaporatif Soğutma (FesKlima) dışarıdaki yüksek sıcaklığa ve proses sıcaklığına rağmen işçilerin etrafında, serin ve taze hava oluşmasını sağlar.

  • Çalışanların moral seviyesini iyileştirmek için,

İyileştirilmiş çalışma ortamı koşulları, çalışanların moralini, üretim kalitesini ve emniyet talimatlarına uyma eğilimini, artırır.

  • Verimlilik ve Kaliteli üretim için,

Çalışma ortamlarındaki termal konfor şartlarının iyi olmaması, iş kazalarının artmasına ve üretimin azalmasına bir başka değişle verimin düşmesine sebep olmaktadır.

  • Şirketinizin imajı için,

İşletmenizin termal konforunun sağlanması ve çalışma şartlarının daha iyi bir hale getirilmesi hem çalışanlarınızı hem de OEM müşterilerinizi kazanmaya ve korumaya yardımcı olur.

  • Yeni alınan işçi sayısı ve mazeretsiz işe gelmemeyi azaltmak için,

Çalışma ortamlarındaki termal konfor şartlarının iyileştirilmesi, personel devrini ve devamsızlık oranını düşürmektedir.

Hava Değişimi Nedir?

Fabrika alanın hacmine eşit temiz hava miktarıdır. Havalandırma standardı, saatteki hava değişimi sayısına göre tanımlanır.  Evaporatif Soğutma tasarımında ise bu konu iki yönlü ilerler; birincisi taze havanın sıcaklığını düşürmek, ikincisi ise fabrikada yeterli miktarda hava değişimi sağlamaktır.
Hava değişim katsayısı ise üretim sürecine ve türüne göre değişmektedir. 

Hava Değişim Oranı Nedir?

Hava değişim oranı,bir mahale belli bir sürede girmesi veya çıkması gereken hava miktarı olarak tanımlanır. Genellikle şu şekilde ifade edilir:

Hava Değişim Oranı (ACH) = Saat Başına Hava Akımı / Mahalin Hacmi(Saat başına değişim sayısı)

Hava Debisi Miktarı Nedir?

Havalandırma debisi bir mahale belli bir sürede girmesi veya çıkması gereken hava miktarı olarak tanımlanır. Mahaller için gerekli hava debisini hesaplamanın bir kaç metodu mevcuttur.

Örnek hesaplama:

Metod-1) Saatteki hava değişimi sayısına göre hava debisini hesaplama metodu, Mahal hacmi ile saatteki hava değişim sayısının(ACH) çarpılmasıyla elde edilir. Bu hesaplama ile 1 saatte değişmesi gereken hava miktarı bulunur.(m3/h)

4 m yükseklikten  Hava değişimi tavsiye edilir.

Bir fabrika düşünelim,
50 m x 24 m ölçülerinde, Üfleme Başlığı yüksekliğini  4m olarak alalım,
Binanın çalışma alanı hacmi: 50 x 24 x 4 = 4800 m 3,
Hava değişim oranı: 30 kez alalım,
Saatte ki hava değişimi: 30 x 4800 = 144 000 m 3 / saat,
FES Klima Ünitesi Hava debisi: 30 000 m 3 / saat  – 250Pa (FesPlast 30 ABP)
Evaporatif Soğutma Ünite Sayısı: 144 000 / 30.000 = 4.8 = 5 adet Fesplast 30 ABP gereklidir.

144 000 m3 / saat x %80 = 115 200 m3 / saat  Egzoz gereklidir.
Duvar tipi Egzoz Fanı : 40 000 m3 / saat
Duvar tipi Egzoz Fanı Ünite Sayısı: 115 200 / 40 000 = 2.8 = 3 adet Duvar tipi Egzoz Fanı gereklidir.