Nem Nedir?

“Nem” konusu genellikle yanlış anlaşılmıştır. Soyut olması, öğrenimini zorlaştıran temel nedenlerdendir.

Atmosferde bulunan su buharının veya rutubetin diğer adına nem denir. Nem, yerli ve yabancı kaynaklarda mutlak nem (absolute humidity g/kg) ve bağıl nem (relative humidity RH %) olarak birbirine benzer şekil sınıflandırılmıştır. Bazı kaynaklarda özgül nem (specific humidity) kavramına da yer verilmiştir.

“Bağıl nem sıcaklıkla değişir, çünkü sıcak havanın tuttuğu su buharı kapasitesi, soğuk havanın tuttuğu su buharı kapasitesinden daha fazladır. Örnekte, su buharı miktarı aynı kalmaktadır ve sadece kapasitesi değişir.

Örnek:
Sabahın erken saatlerinden başlayarak saat 04.00’te sıcaklık 5 °C’dir ve havanın bağıl nemi % 100’dür. Yani hava doymuştur ve herhangi bir ilâve su buharı tutamaz.
Saat 10.00’da sıcaklık 16 °C’ye yükselmiştir, bağıl nem % 50’ye düşmüştür, havadaki su buharı aynı kaldığı hâlde, saat 15.00’te, hava güneş tarafından ısıtılmış ve sıcaklık 32 °C olmuştur.
Bağıl nem % 20’ ye düşmüştür, hava çok kurudur. Aynı miktarda su buharı havada mevcuttur fakat havanın kapasitesi su buharı tutmak için büyük ölçüde artmıştır.
​Akşam vakti hava sıcaklığı düştüğü için bağıl nem tekrar yükselir ve dönüşüm kendi kendine tekrarlanır.” (StrahlerStrahler, 1996:91).

İyi bir hava çevrimi ve yeterli miktarda havanın dışarı tahliye  (egzoz) edilmemesi durumunda nem belli bir süre sonra iç mekanda birikecektir.

İyi bir hava çevrimi ve yeterli miktarda havanın dışarı tahliye (egzoz) edilmesi durumunda ise nem iç mekanda birikmeyecektir.

Psikrometrik diyagramda evaporatif soğutma