Fes Chill Broşür
Fes Chill Sunum
Fes Chill Röportaj

Hava Soğutmalı Kondanserler için Ön Soğutma
Günümüzde konfor ve endüstriyel tesislerde kullanılan Klima,Kuru soğutucu ve Chiller ünitelerinin büyük bir çoğunluğun da hava soğutmalı kondanserler kullanılmaktadır. Kondenserin soğutulması için ortam havası kullanılır.
Hava soğutmalı Klima,Kuru soğutucu ve Chiller ünitelerinin performansı, ortam havasının kuru termometre sıcaklığına bağımlıdır.
Dış hava sıcaklığı yükseldiğinde, hava soğutmalı Klima,Kuru soğutucu ve Chiller ünitelerinin kapasitesi azalır. Soğutucu akışkandan dış havaya ısı transferinde belirgin bir kayıp oluşur. Bu da yüksek elektrik enerjisi tüketimine ve soğutma kapasitesini düşmesine neden olur. Sonuç olarak Klima, Kuru soğutucu ve Chiller üniteleri, mahal için gerekli soğutma gereksinimlerini karşılamak için daha fazla elektrik tüketirler ve daha uzun süre çalışırlar.
Bu problem, hava soğutmalı kondenserin önüne ilave ön soğutma kullanılarak çözülebilir. Bu teknoloji evaporatif ön soğutucusu olarak bilinir. Evaporatif ön soğutucu, Klima,Kuru soğutucu ve Chiller ünitelerinin kondanserlerini çevreleyen havayı soğutarak, Klima,Kuru soğutucu ve Chiller ünitelerinin yükünü azaltır.
Evaporatif ön soğutucular Klima,Kuru soğutucu ve Chiller ünite kondanserlerinin yüksek sıcaklıklarda daha verimli çalışmasına izin verirler ve böylece Soğutma Kapasitesinde Artış,Elektrik Tüketiminde Düşüş,Kompresör Ömründe Artış sağlanır.

FesChill​
Gözenekli ve selülozik malzemeden özel olarak imal edimiş petekler, küçük bir su sirkülasyon pompası vasıtasıyla ıslatılır. Petek üzerinden geçen hava suyu buharlaştırır, buharlaşan su havadan ısı alır ve evaporatif soğutma gerçekleşmiş olur. Bu sistemi kondenserlerin önüne ön soğutma amaçlı kullanmak için petekler metal (Paslanmaz veya Alüminyum) kasetler içine konur.Kasetlerin altında bulunan havuz haznesi şebekeden suyla beslenir. Su küçük bir su pompasıyla peteklerin üzerine akıtılır. Buharlaşan su flatör vananın açılmasıyla şebekeden suyunu tamamlar.​Sistem basit bir oda termostatıyla kontrol edilir. Petekli sistemde, sistem sadece dış hava sıcaklığı, ayarlanan değerin altına düştüğünde durur. Ayarlanan sıcaklık genelde 25° üzerinde çalışma koşuludur. Dış hava termostattan ayarlanan sıcaklığın üzerine çıktığında sirkülasyon pompası devreye girer ve petekleri ıslatmaya başlar. Gün içinde 25 derecenin altına düşüş olmadan, sistem durmaz ve sistem dur kalklar yapmadan istikraralı bir şekilde çalışır. Bu sayede kondenser basıncında dalgalanmalar olmaz.Petekli sistemlerde ise evaporasyon verimi kullanılan petek cinsine, hava hızına ve petek kalınlığına göre %75-%95 arası değişmektedir. Petek sisteminin harcadığı enerji küçük bir su sirkülasyon pompasıdır. Sistemin kapasitesine göre 120W-500W arası değişmektedir.Yumuşatılmış su kullanılması şart değildir, bununla birlikte kullanılmasında sakınca yoktur.

Chiller grupların ve kuru soğutucuların kapasite ve verimlerini artıran.
​COP’de %35’e kadar verim artışı sağlayan, ekonomik, doğa dostu evaporatif soğutma sistemleridir.

Fes Chill Nasıl Çalışır?

Fes Chill Üniteleri, Hava soğutmalı kondenserlerin giriş havasını çok düşük maliyetlerle evaporatif olarak soğutur. Hertürlü hava soğutmalı kondenserlerin önüne çok basit olarak tesis edilen evaporatif soğutma petekleri, küçük bir su sirkülasyon pompasıyla sürekli ıslak tutulur. Kondenserlerin çalışan mevcut fanları, dışarıdaki sıcak havayı ıslak pedlerin üzerinden geçirerek, sıcak havayı yaş termometre sıcaklığına yaklaştırarak soğutur.
Soğuyan bu hava kondenser peteklerinin üzerlerinden geçer. Böylelikle, kondenserin çalışması rahatlar, kondenserin soğutma performansı artar, soğutma grupların enerji tüketimi azalır, sistemin çalışma performansı artar, çalışma basıncı düşer, sistemin ve kompresörün ömrü uzar, arıza riski azalır.

Neden Fes Chill Kullanmalısınız?

FesChill üniteleri ile Chiller ünitesinin kondenserine ön soğutma yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra alınan değerlerin karşılaştırılması sonucunda elde edilen kazanç oranları yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Ön soğutma yapıldıktan sonra kondensere giriş havasının 11°C düşürülmesi sonucunda Chiller’in çektiği elektrik gücü %19 azalmış; soğutma kapasitesi %11 artmıştır. Chiller’in COP si de %36 artmıştır. Ön soğutmadan dolayı hava sıcaklığındaki her 1.8°C azalma kondenser verimliliğinde %2 oranında bir artış sağlar.

Fes Chill Avantajları

Kondenseriniz ıslanmaz.
Kondenseriniz kireç tutmaz.
Kondenseriniz garanti kapsamından çıkmaz.
Kondenser havasını filtreler
Su tüketimi en düşük evaporatif soğutucudur.
Dur kalk çalışmaz, stabildir.
Sistemde sıcaklık dalgalanmaları yapmaz.
Yüksek verimlidir.
Evaporasyon verimi yüksektir. (%96’lara kadar)
Çok düşük enerjiyle çalışır.
Yüksek basınçla çalışan bir sistem değildir.
Elektrik tüketimi çok düşüktür. (0.12 – 0.50 kW)​​
Küçük sirkülasyon pompası hariç elektrikli ve hareketli parça bulunmaz.
Kireçlenme olmayacağından basınç kaybı düşüktür
Enerji çevrim santrallerinde, verim artırma amaçlı kullanılan sistemin minyatürüdür.
En ucuz sistem çözümüdür.
Çalışması, işletmesi çok basit ve sorunsuzdur.
Otomatik kontrolü çok kolay ve ucuzdur.
Montajı çok basit bir sistemdir.
Bakım masrafları yok denecek kadar azdır.
Grubun ve kompresörün ömrünü uzatır.