Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın. O vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi arayıp bulur.

Otomotiv Endüstrisi ve Yan Sanayi

Otomotiv Endüstrisi ve Yan Sanayi

Otomotiv endüstrisi,

Automobil industry,

Tütün endüstrisi ve İlgili Sanayi

Tütün endüstrisi ve İlgili Sanayi

Tütün endüstrisi ve İlgili Sanayi

Tobacco industry,

Tozlu Ve Aşındırıcı Endüstriler

Tozlu Ve Aşındırıcı Endüstriler

Corrosive and Dusty Industry

 

Alkol ve Ekstrakt Sanayi, Fırınlar, Akümülâtör odaları, Damıtma ve Bira Tesisleri, Elektrik yardımcı istasyonları, Gübre Fabrikaları, Dökümhaneler, Metal Kaplama, İlaç Fabrikaları,Selüloz ve Kağıt İşleme  Tesisleri, Maden Eritme Fabrikaları, Çelik ve Aleminyum Fabrikaları, Tabakhaneler,
Tekstil Fabrikaları, Kamu Fabrikaları

Alcohol and Extract Plants, Bakeries, Battery Rooms, Distilleries and Breweries,Electrical Sub-Stations, Fertilizer Plants, Foundries, Metal-Plating, Pharmaceuticals Plants, Pulp and Paper Mills, Smelting Plants, Steel and Aluminum Mills, Tanneries, Textile Plants, Utility Plants

Tehlikeli Tesisler

Tehlikeli Tesisler

Hazardous Locations

Kimya ve Gaz Tesisleri, Kontrol Odaları, Patlayıcı madde İmalathaneleri, Yakıt Yükleme İstasyonları,Tehlikeli Depolama Tesisleri, Magnezyum Fabrikaları, Mühimmat (Savaş gereçleri) Depolama, Yağ Rafinerileri, Boya püskürtme, Kontrplak Fabrikaları, Tank Çiftlikleri,

Chemical and Gas Plants, Control Rooms, Explosives and Munitions Manufacturers, Fuel Truck-Loading Stations, Hazardous Goods Storage Facilities, Magnesium Plants, Munitions Storage, Oil Refineries, Paint Booths, Plywood Plants, Tank Farms,

Madencilik ve İlgili Endüstri

Madencilik ve İlgili Endüstri

Çimento ve Kireç Fabrikaları, Kömür ve Kok Fabrikaları, Vinç ,Öğütücü hat ve Yükleyici Kabinleri,Kum ve Çakıl Tesisleri, Maden Araçları, Motor Kontrol Merkezleri,

Cement and Lime Plants, Coal and Coke Plants, Crane, Drag Line, and Shovel Cabins, Gravel and Aggregate Facilities, Mines and Mining Vehicles, Motor Control Centers,

Tarımsal Sanayi ve İlgili Endüstri

Tarımsal Sanayi ve İlgili Endüstri

Yem Sanayi, Tahıl ve Şeker İşleme Fabrikaları, Un ve Yem Öğütme Sanayi, Tahıl Ambarı,

Cattle Feed Lots, Corn and Sugar Processing Plants, Flour and Feed Mills, Grain Elevators,

Tersaneler ve Deniz İlgili Endüstri

Tersaneler ve Deniz İlgili Endüstri

Mavna ve Dökme Yük Gemileri, Açık Dolum Tesisleri, Sivil ve Askeri Gemiler, İskele Kontrol Kabinleri, Balık ve Balık işleme Fabrikaları, Deniz terminalleri ve Platformları, Tersaneler ve Gemi Havuzları, Tankerler,

Geri Dönüşüm ve Atık İşleme Tesisleri

Geri Dönüşüm ve Atık İşleme Tesisleri

Şehir Çöplükleri, Atık İşleme ve Geri Dönüşüm Tesisleri, Dönüşüm Fabrikaları, Kanalizasyon (Atıksu) İşleme Tesisleri,

Land Fills, Lead Processing and Recycling Plants, Recycling PlantsGeri, Sewage-Processing Plants,

Et ve Et İşleme Tesisleri,

Et ve Et İşleme Tesisleri,

Et ve Et İşleme Tesisleri,

Meat and  Meat Processing Plants,

Hastaneler

Hastaneler

Hastaneler

Hospital